Nordcupsregler 2018 Kommer inom kort
 REGLER FÖR NORDCUPEN 2018

OBS!    Kommer inom kort


Nedan finner ni NC regler 2017

1.                  TÄVLING


 
Årets Nordcupen består av 9 deltävlingar fördelade på två sammanhängande tävlingsdagar på 9 orter i distriktet med prisutdelning efter varje avslutad tävlingshelg (gäller ej Bredd & Guldhjälm) Totala poängen räknas samman till en total med prisutdelning på sista Nordcupstävlingen 2017 (gäller ej Guldhjälm och 65u). Tävlingarna arrangeras enligt SVEMO:s regelverk för Guldhjälmstävling (G) respektive Nationell tävling (N). I samband med Nordcupen körs även en Breddklass (B) 

 

 
Licens / maskinklassindelning:

 
G1. Guldhjälmslicens / 65cc

 
G2. Guldhjälmslicens / 85cc

 
N1. Nationell Ungdomslicens / 65cc  (10-12 år)

 
N2. Nationell Ungdomslicens / 85cc  (10-15 år)

 
N3. Nationell Ungdomslicens (15-16år) och juniorlicens 15-17 år  / MX2 U17

 
N4. Nationell Ungdomslicens (13-16år) och juniorlicens 15-17 år/ 125 U 17 

 
N5. Nationell Girls

 
N6. Nationell Junior-, Senior- och Elitlicens / MX 1 och MX 2 

 
B.   Breddlicens

 

 

 
2.         ANMÄLAN

 
Anmälan görs via SVEMO TA. Detta kräver att varje förare registrerar sig som en användare och skapar sin egen förarprofil. Inbjudan och tilläggsregler (TR) kommer att publiceras på SVEMO TA i god tid inför varje enskild tävling. 

 

 

 
3.         AVGIFTER

 
Anmälningsavgift: Nationell 600kr / helg, , Guldhjälm 200 kr/dag. Bredd 400kr dag 1, önskar man delta dag 2 tillkommer 200kr. En cupavgift på 200kr betalas innan första tävlingstillfället för säsongen, för samtliga. Betalning sker via Svemo TA vid samtliga tävlingar.

 
Se TR för anmälan,och vad som gäller vid full klass.

 
Efteranmälningsavgift: 100 kr/tävling.   

 

 
4.         STARTNUMMER

 
Ansöks via SVEMO TA.

 

 
5.         VARVRÄKNING/TRANSPONDER

 
Tidtagning med transponder tillämpas i samtliga klasser. 

 
Det innebär att det är krav på att alla förare kör med en transponder. 

 
Det är förarens ansvar att transpondern är ordentligt laddad och säkert fastsatt på motorcykeln.

 

 

 
6.         TÄVLINGSDATUM OCH ARRANGÖRER 2017

 

                      20-21/5                   Piteå MS

 
                      27-28/5                   Umeå AK


                      10-11/6                   NMCK


                      1-2/7                        Luleå MS

 
                      29-30/7                   FMCK Kalix

 
                       5-6/8                       Kiruna MK


                      26-27/8                   Skellefteå MS


                       2-3/9                       Lycksele MS          


                      16-17/9                    NMS Boden            (Final)

 

 

 
7.         TÄVLINGSUPPLÄGG OCH TIDSCHEMA 

 

 


            GH 65                                                         Max 12 min totaltid


            GH 85                                                        Max 15 min totaltid           


            65U/ 85U                                                  15 min + 2 varv 


            MX Girls                                                   15 min + 2 varv


            MX2U17, 125U17                                     20 min + 2varv

 
            MX 1-2,                                                     20 min+ 2 varv


            Bredd (endast lördag)                               15 min+2 varv

65U och 85 U samkörs men prisbedöms separat. Är klassen Mx2U17 & 125U17, 7st eller fler i vardera klass, särräknas poängen för respektive klass. (Första tävlingen i Piteå avgör hela året) Bredd kör eget heat lördag med egen total. Bredd har möjlighet att köra med MX1-2 på söndag och kör då i deras total. Ett standard tidsschema tillämpas, Varje arrangör äger själva rätten att i TR informera om ändrade förhållanden. Görs det efter anmälans slut, skall ett nytt publiceras på plats. Vid ändringar i tidschemat, skall det anslås. Ev. förseningar får inte inskränka på pausernas längd. 

 
Slumpvislottning avgör i vilken turordning föraren får välja plats på grind i första heatet, de kommande heaten efter resultat i det senaste.

 

8.         GULDHJÄLM 

 
            Maskinklass                                  Licens           Ålder

            65cc, 85cc (2-takt)                      Guldhjälm       -12 år (Tjejer -15år)

            Max 150cc (4-takt)                       Guldhjälm       -12 år (Tjejer -15år)


Tidschemats tider räknas om till antalet varv beroende på banans utformning av arrangören och anges i TR. I möjligaste mån ska hel bansträckning eftersträvas. 

 
Inga utländska förare får delta i Guldhjälms klasserna.

 


9.       65U

 
Förare med ungdomslicens 10-12 år

Utländska förare får delta om de är 11-12år

Ingen total utan separata deltävlingar.


10.       85U 
 

Förare med ungdomslicens 10-15 år.  

Utländska förare får delta om de är 11-15 år. 

 
11.       MX-Girls

 
Kvinnliga förare med ungdom-, bredd-, junior-, seniorlicens. Från de år man fyller 17 får man köra MX2 (250 fyrtakt).
  

12.       MX2 U17 / 125U17

 
Licens

125 U17 Förare med u-licens 13-16 år, samt förare 15-17 år med juniorlicens.

MX 2 U17 Förare med u-licens. 15-16 år samt förare 15-17 år med juniorlicens.

Norska förare med J-licens får delta, så länge de innehar rätt ålder.

 
13.       MINIMUM ANTAL STARTANDE

 
Minsta antalet startande per heat är 5st om inte arrangören själv beslutar annat. (tex mindre antal) 

 
14.       POÄNGBERÄKNING

 
I samtliga klasser 25,22,20,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

 
Poäng till totalen räknas med 25,22,20,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 för hela helgen.

 

15.       PRISER PER DELTÄVLING

 

GH 65-85cc            1-5
 

65U                         1-3                


85U                         1-5

 
MX2U17/125U17    1-5                 (Vid delat MX2U/ 125U17 1-3)


MX Girls                  1-3

 
Bredd                      1-3


MX1                        1-3

 
MX2                        1-3


Bästa tjej/dag – pokal frivilligt för klubb

 

 16. PRISER FÖR NORDCUPEN TOTALT

 

GH 65-85, 65U            Prisbord NC-gruppens ansvar

 
Pokaler till de tre främsta i alla klasser.

                           
85U                             Priser 1-5


MX2U17/125U17      Priser 1-5               (Vid delat MX2U/ 125U17 1-3)

 
MX Girls                    Priser 1-3

 
Bredd                          Priser 1-5

 
MX2                            Priser 1-5


MX1                            Priser 1-5

Ett vandringspris tilldelas segraren av MX1

 
Vandringspriset stannar hos den förare som har 3 st. inteckningar.

 

17.        ARRANGERANDE KLUBBAR

 
- Publicerar TR och inbjudan på Svemo TA

 
- Betalar 4000kr/tävlingshelg till ÖNfaktura kommer från ÖN efter genomförd tävling (till totalpriser och prisbord)

 
- Vid behov att hyra transponder utrustning, kontaktas sammankallande i ÖN  kommittén. Samt betala 750kr/ dag i hyra till ÖN (Faktura skickas från ÖN)


- Betalar in tävlingstillstånd till SVEMO


- Publicerar tävlingsresultaten på Svemo TA 
 

- Väljer själv ev. max antal/ klass, eget TR styr.


- Har rättigheter att förändra tidsschemat vid behov.

 
- Arrangerande klubb ombesörjer själva att ordna säkerhetsvakter. Behöver man hjälp  

skall det aviseras i god tid till övriga klubbar. 

 
- Skulle arrangerande klubb avböja sitt tävlingsdatum med kort varsel, (3 veckor före tänkt tävlingsdatum) utgår en straffavgift på 3000kr till klubben, som ges till den nya arrangören.  
 

- Försöka eftersträva mer utmanande banor till förarna. Minska ”slätningarna” mellan dag 1-2. Säkerheten får ALDRIG åsidosättas, ramper och landningar skall ALLTID vara säkra under tävlingsdagarna.

 
-  Säkerställa att det finns en anvisad plats för team med önskemål att använda elverk mellan kl 22.00-06.00, som ej stör övriga deltagare i ordinarie depån.

 

18.      Information: klasser och siffer-/bottenfärger enligt SR Motocross

       

Säskilda bestämmelser för Guldhjälmsklassen 
Klass
Maskin 
Över:   
Max:
 
 
Bakgrund
Siffra
50cc
2-takt
 
50cc
 
 
Svart
Vit
65cc
2-takt
50cc
65cc
 
Svart
Vit
85cc
2-takt
4-takt
66cc
100cc
85cc
150cc
 
 
Svart
Svart
Vit
Vit
Särskilda bestämmelser för Ungdomsklassen     
Klass
Maskin
Över:
Max:
 
 
Bakgrund
Siffra
85cc
2-takt
4-takt
66cc
100cc
85cc
150cc
 
 
Vit
Vit
Svart
Svart
125cc (U17)
2-takt
100cc
125cc
 
 
Svart
Vit
MX 2
2-takt
4-takt
100cc
175cc
144cc
250cc
 
 
Svart
Svart
Vit
Vit 
 Särskild bestämmelser för Kvinnliga förare (Ungdom, Junior, Senior, Elit)
Klass
Maskin
Över:
Max:
 
 
Bakgrund
Siffra
125cc (U17)
2-takt
100cc
125cc
 
 
Blå
Vit
MX2
2-takt
4-takt
100cc
175cc
144cc
250cc
 
 
Blå
Blå
Vit
Vit
MX 1
2-takt
4-takt
175cc
290cc
500cc
650cc
 
 
Blå
Blå
Vit
Vit
 
Särskilda bestämmelser för Junior, Senior och Elitklassen
Klass
Maskin
Över:
Max:
 
 
Bakgrund
Siffra
125cc (U17)
2-takt
 100cc
125cc 
 
 
Svart
Vit
MX2
2-takt
4-takt
100cc
175cc
144cc
250cc
 
 
Svart
Svart
Vit
Vit
MX1
2-takt
4-takt
175cc
290cc
500cc
650cc
 
 
Vit
Vit
Svart
Svart
Särskilda bestämmelser för Bredd och Basklassen
Klass
Maskin
Över:
Max:
 
 
Bakgrund
Siffra
MX 1,2
 
 
2-takt
4-takt
100cc
175cc
500cc
650cc
 
 
Gul
Gul
 Svart (**)
Svart

 

19.      Tidsschema


 
Lördag
 
7,00-8.00
Anmälan 65 GH&  85 GH (Även övriga som vill)
 
7,30-8,00
Besiktning  65GH & 85 GH
 
8.00-8.15
Träning                      65GH
15 min
8.15-8.30
Träning                      85 GH
20 min
8.40-8.50
Förarsammanträde    65 GH & 85 GH
10 min
 
Paus 20 min
 
8.50-9.10
Heat 1                       65GH
Max 12 min
9.00-9.30
Anmälan & besiktning övriga
9.00-9.30
9.10-9.30
Heat 1                       85 GH
Max 15 min
9.30- 9.55
Träning                     65/85U
20 min
9.55- 10.20
Träning                     MX2U17,125U17,MX-Girls
20 min
10.20-10.40
Heat 2                       65GH
Max 12  min
10.40-11.00
Heat 2                       85 GH
Max 15 min
11.00-11.20
Träning                     Bredd 
20 min
11.20-11.40
Träning                     MX1-2
20 min
12.00-12.10
Förarsammanträde övriga 
10 min
12.10-
Prisutdelning 65GH/U & 85GH 
Lunch 60 min
12.40-13.05
Heat 1                         65/85U
15+2 varv
13.05-13.20
Heat 1                         MX-Girls
15 min + 2 varv
13.20-13.50
Heat 1                         MX2U17,125U17
20+2 varv
13.50-14.20
Heat 1                         Bredd 
15+2 varv 
14.20-14.50
Heat 1                         MX1-2
20+2 varv
 
Paus 10 min
 
15.00-15.25
Heat 2                         65/85U
15+2 varv
15.25-15.45
Heat 2                         MX-Girls
15 min + 2 varv
15.45-16.15
Heat 2                         MX2U17,125U17
20+2 varv
16.15-16.35
Heat 2                         Bredd 
15+2 varv 
16.35-17.00
Heat 2                         MX1-2
20+2 varv


 
Söndag
 
7.00-8.00
Anmälan 65 GH & 85 GH 
 
7.30-8.00
Besiktning  65 GH & 85 GH
 
8.00-8.15
Träning                      65GH
15 min
8.15-8.30
Träning                      85 GH
15min
8.40-8.50
Förarsammanträde    65 GH & 85 GH
10 min
 
Paus 20 min
 
8.50-9.10
Heat 1                       65GH
Max 12 min
9.10-9.30
Heat 1                       85 GH
Max 15 min
9.30-9.45
Frivilligträning         85U
10 min
9.45-10.00
Frivilligträning         MX2U17,125U17,MX-Girls
10 min
10.00–10.20
Heat 2                       65GH
Max 12  min
10.20-10.40
Heat 2                       85 GH
Max 15 min
10.40-10.55
Frivilligträning         MX1-2
10 min
11.15
Prisutdelning 65GH/U & 85GH 
Lunch 60 min
11.55-12.20
Heat 3                         85U
15+2 varv
12.20-12.40
Heat 3                         MX-Girls
15 min + 2 varv
12.40-13.10
Heat 3                         MX2U17,125U17
20+2 varv
13.10-13.40
Heat 3                         MX1-2
20+2 varv
 
Paus 15 min
 
13.55-14.20
Heat 4                         85U
15+2 varv
14.20-14,40
Heat 4                         MX-Girls
15 min + 2 varv
14.40-15.10
Heat 4                         MX2U17,125U17
20+2 varv
15.10-15.40
Heat 4                         MX1-2
20+2 varv
Ca.16.15
Prisutdelning
 

 
 
19.     UNDANTAG OCH KONFLIKTER MED DETTA REGELVERK 

 
SVEMO:s regelverk för Nationell tävling överrider Nordcupens regler där dessa står i en eventuell konflikt med varandra